EN FA  
           
     
           
   
مدیر عامل
نقشه اراک
گالری تصویر
معرفی پارکها
معرفی سازمان
فعالیت های انجام شده
مقالات و تحقیقات علمی
 
شرح وظایف سازمان پارکها و فضای سبز اراک

 وظایف سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری اراک

 

 1) ايجاد ونگهداري واداره كليه امور پاركها ، فضاي سبز ميادين وبلوارها ووسائل تفريحي وانجام هر گونه تحقيقات علمي وكشاورزي در ارتباط با مسائل فضاي سبز وطرح وبرنامه ريزي درجهت گسترش اين امر وارائه خط مشيء هاي اساسي وبنيادي وسوق دادن امور به سمت استانداردها.


 2) تهيه ضوابط مربوط به چگونگي اجراي ماده يك لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز مصوبه 3/3/59 شوراي انقلاب درشهرها.


 3) مشاوره و كارشناسي و ارائه خدمات فضاي سبز براي مراجعين اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي در قالب تهيه طرح ، پيشنهاد و اجراء .


 4) مشاركت و همكاري و سرمايه گزاري با بخشهاي خصوصي و دولتي در ارتباط با موضوع و اهداف سازمان .


 5) برنامه ريزي و اقدام جهت انجام كليه عمليات اجرايي ، اداري ، مالي و حقوقي بر اساس قوانين جاري


6) فعالیتهای فوق در قالب واحدهای فعال سازمان که شامل واحدهای زیر می باشد انجام می گردد.
     ..  واحد طراحی
     ..  واحد  نظارت
     ..  واحد  حفاظت اشجار
     ..  واحد  پژوهش و برنامه ريزي
     ..  واحد  آمار و اطلاعات
     ..  واحد  كميته فني سازمان
     ..  واحد  روابط عمومي


.. شرح وظايف واحدها و مسئولين هر واحد :


.. واحد نظارت : نظارت مستقيم برحسن انجام كار پيمانكاران وگردش كار امور كاشت ونگهداري فضاي سبز ، ارزشيابي عملكرد پيمانكاران مناطق چهارگانه وبررسي وارائه راهكارهاي مناسب جهت بهبود وضعيت كاري پيمانكاران.

.. واحد حفاظت اشجار :
حراست از باغات واحياء پوشش گياهي طبيعي پيرامون شهر در راستاي اجراي ضوابط ماده يك لايحه قانوني حفظ وگسترش فضاي سبز ، ارائه خدمات مشاوره اي به باغداران درخصوص اصلاح باغات ، شناسايي درختان خطرزا درسطح شهر جهت ارائه به كميسيون ماده هفت واخذ مجوزهاي لازم ونظارت بر رفع خطر درختان مذكور.

.. واحد آمار واطلاعات :
جمع آوري كليه اطلاعات مربوط به پاركها وفضاهاي سبزموجود وبه روز نمودن آمار مربوط به پروژه ها وطرحهاي انجام شده ودردست اقدام وبرنامه هاي آتي سازمان.


.. واحد پژوهش وبرنامه ريزي :
مطالعه وبررسي مسائل ومشكلات وضع موجود فضاي سبز ، مطالعه وتحقيق در ارتباط با ارتقاء وضعيت فضاي سبز شهري واستفاده از گونه هاي گياهي سازگار با اقليم شهري ، ايجاد ارتباط با مراكز تحقيقاتي واستفاده از نظرات صاحبنظران واساتيد دانشگاهها جهت بهبود وضعيت فضاي سبز ، استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري جهت طراحي فضاي سبز وپاركها ، تهيه مطالب وبروشورهاي آموزشي جهت استفاده نيروهاي شاغل در فضاي سبز وارائه روشهاي آموزش شهروندان.


.. واحد شبكه آبرساني :
نماينده سازمان با ارگانهاي ذيربط (اداره كل امور آب ، شركت آب وفاضلاب و...) درخصوص پيگيري جهت اخذ مجوزهاي لازم (حفاري چاه و...) وامتيازات مربوط به نصب انشعابات آب شرب مورد نياز در پاركها وفضاي سبز.رابط سازمان با مشاور طرح جامع آبرسانی و آبیاری فضای سبز درخصوص ارائه صحيح وبه هنگام اطلاعات مورد نياز طرح مذكور به مشاور مربوطه.ارائه طرحهاي آبياري تحت فشار جهت پاركها وفضاي سبز.


.. واحد درآمد و امور قراردادها :
برگزاری کلیه مزایده ها و مناقصه ها در چارچوب قوانین و مقررات معاملاتی و بر اساس مجوزهای صادره از طریق مقامات مافوق و تنظیم قراردادهای معاملاتی، پیگیری راه های و روشهای درآمدزا برای سازمان

..
واحد امور مالي :
 تهيه بودجه سازمان ، تهيه صورتهاي مالي (ترازنامه وحساب سود وزيان) تهيه ليست حقوق ودستمزد پرسنل سازمان ، برگزاري كليه مراحل مناقصه ومزايده سازمان وپيمانكاران ، عقد قراردادهاي مالي سازمان.

..
واحد امور اداري :
پیگیری مسائل اداری سازمان درخصوص وضعیت استخدامی پرسنل، مسائل رفاهی کارکنان، ارائه اطلاعات پرسنلی به مراجع بالاتر، عضویت در کمیسیون تحول اداری.. واحد حراست:
نظارت بر حسن اجرای مقررات اداری و موازین جهت اداره بهتر امور و پیشگیری و مقابله با تخلفات اداری و تهدیدها و بحران های احتمالی و تولید خبر از مسائل جاری و موارد فوق.


.. کمیته فنی سازمان:
بررسی و ارائه راهکارهای بهبود روشهای نظارت بر پیمانکاران، برآورد قیمت کاشت کارگاههای جدیدالاحداث ، برآورد قیمت پایه نگهداری فضای سبز، بررسی و ارائه طرحهای جدید قابل اجرا در سطح شهر، ایجاد هماهنگی بین واحدهای اجرایی سازمان

 

       
پیوند های مهم      
شهرداری اراک نقشه شهر اراک گالری تصویر گیاهان آپارتمانی
معرفی پارکها معرفی سازمان مدیر عامل ارتباط با مدیر عامل
فعالیت های انجام شده مقالات و تحقیقات علمی نظر سنجی گل ها
       
  صفحه اصلی گالری تصاویر معرفی سازمان تماس با ما ارتباط با مدیر عامل  
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت محفوظ و متعلق به سازمان پارکها و فضای سبز شهر اراک می باشد.